Jacinta ( 3 ): 249 h, 411 j, 539 e

Jacob ( 1 ): 445 h

James ( 1 ): 444 j

Janua Coeli ( 1 ): 461 a

January 17 ( 1 ): 416 h

Japan ( 5 ): 501 a, 501 d, 581 a, 582 a, 582 g

jealous ( 6 ): 009 f, 009 f, 026 a, 073 h, 196 c, 497 l

Jerusalem ( 49 ): 129 a, 193 c, 242 d, 242 e, 242 g, 258 f, 260 n, 262 p, 268 c, 284 p, 321 b, 327 r, 343 h, 345 a, 345 k, 355 b, 375 a, 377 a, 383 a, 392 a, 398 a, 398 d, 404 a, 408 a, 413 h, 414 g, 418 f, 419 c, 428 a, 430 a, 431 l, 442 a, 442 k, 450 a, 453 b, 454 b, 465 b, 468 c, 469 c, 482 f, 482 j, 483 p, 483 w, 483 x, 546 b, 557 c, 563 b, 573 c, 574 a

Jesus ( 1546 ): 004 f, 005 e, 005 f, 005 i, 007 a, 009 k, 010 a, 010 a, 010 e, 010 h, 010 k, 010 m, 010 n, 013 j, 014 c, 017 m, 021 j, 021 u, 022 e, 022 j, 022 k, 022 l, 023 b, 024 b, 025 j, 025 j, 025 n, 025 r, 027 c, 027 c, 031 g, 031 k, 031 l, 033 b, 034 a, 034 f, 034 f, 035 c, 035 g, 035 g, 039 a, 039 c, 040 a, 044 d, 044 e, 046 c, 049 k, 049 l, 049 l, 052 i, 54A a, 056 c, 061 e, 064 c, 064 e, 064 g, 064 l, 065 b, 065 b, 066 i, 069 b, 069 g, 071 a, 071 c, 071 e, 071 h, 071 i, 073 l, 074 m, 074 p, 075 e, 075 g, 078 b, 078 d, 078 e, 080 a, 080 d, 081 d, 081 i, 081 t, 083 w, 083 x, 083 A, 084 k, 085 h, 086 d, 087 c, 088 e, 088 e, 088 j, 089 b, 089 e, 089 i, 089 k, 089 l, 089 o, 089 q, 090 e, 091 b, 091 e, 091 g, 091 n, 091 q, 093 a, 093 b, 093 f, 093 g, 093 j, 093 q, 094 a, 094 b, 094 j, 094 l, 095 h, 095 k, 096 h, 097 b, 097 i, 097 m, 098 h, 098 i, 098 m, 100 i, 100 l, 100 n, 102 l, 103 h, 103 i, 103 j, 104 h, 105 c, 105 d, 105 i, 105 m, 106 d, 106 e, 106 f, 106 g, 106 j, 106 q, 106 r, 106 r, 107 a, 107 d, 107 p, 108 o, 108 y, 109 j, 109 k, 110 h, 111 f, 111 g, 111 h, 112 c, 113 e, 113 f, 114 b, 114 e, 116 b, 116 j, 116 l, 116 u, 118 b, 118 c, 118 m, 118 u, 119 k, 119 q, 120 d, 120 o, 120 p, 120 x, 120 C, 122 d, 123 b, 123 e, 124 c, 124 g, 125 h, 125 m, 125 r, 125 s, 126 h, 127 l, 128 l, 128 m, 129 a, 130 b, 130 d, 130 g, 130 i, 130 o, 131 c, 131 d, 132 d, 132 e, 134 g, 135 a, 137 h, 137 i, 137 k, 137 l, 140 d, 140 g, 140 o, 141 d, 141 f, 141 k, 141 m, 141 q, 141 r, 142 h, 143 b, 143 f, 144 a, 144 j, 146 b, 148 c, 148 d, 148 m, 148 n, 150 a, 150 c, 150 s, 151 c, 151 k, 151 p, 152 b, 152 b, 152 d, 152 f, 153 f, 153 k, 154 h, 154 l, 155 d, 156 h, 156 l, 156 l, 156 m, 156 n, 156 p, 156 w, 157 c, 157 g, 158 h, 159 e, 159 f, 160 h, 161 h, 161 p, 162 c, 163 j, 165 l, 166 e, 166 i, 166 j, 167 b, 167 c, 167 p, 168 c, 168 u, 169 e, 169 k, 170 d, 170 f, 170 g, 170 j, 170 n, 170 p, 170 s, 171 e, 171 k, 171 p, 172 d, 172 g, 172 j, 172 k, 173 c, 173 m, 173 m, 174 b, 174 f, 174 f, 174 n, 174 r, 174 s, 176 b, 176 b, 176 c, 176 e, 176 f, 176 g, 176 h, 176 i, 176 j, 176 k, 176 n, 177 c, 178 o, 181 n, 181 r, 182 d, 182 f, 183 d, 184 e, 185 i, 185 j, 185 l, 188 c, 188 f, 188 g, 188 k, 190 f, 191 b, 191 b, 191 d, 191 h, 193 c, 193 c, 193 d, 194 e, 194 k, 195 a, 195 d, 195 f, 195 i, 195 k, 195 k, 195 n, 195 q, 195 s, 195 t, 196 q, 197 b, 197 c, 197 m, 197 r, 198 a, 198 e, 199 e, 200 g, 200 m, 202 i, 203 b, 203 d, 203 g, 203 h, 203 l, 203 n, 204 b, 204 c, 204 f, 204 f, 204 g, 204 h, 204 i, 204 l, 204 m, 204 n, 204 n, 204 n, 205 f, 206 c, 207 c, 209 b, 210 c, 211 d, 212 e, 213 b, 213 d, 213 g, 214 b, 214 c, 214 f, 214 g, 214 i, 215 d, 215 e, 215 j, 215 k, 216 b, 216 c, 216 e, 216 f, 216 f, 217 m, 218 d, 218 g, 220 a, 220 e, 220 f, 220 f, 220 j, 220 n, 221 g, 222 j, 222 l, 223 b, 223 g, 223 k, 223 k, 223 k, 223 k, 223 k, 224 a, 225 d, 226 b, 226 f, 226 h, 226 i, 227 b, 227 i, 227 l, 227 m, 228 d, 229 d, 229 g, 230 c, 234 j, 235 a, 235 b, 236 e, 236 f, 237 f, 237 g, 237 j, 238 i, 240 d, 240 g, 242 b, 242 e, 242 g, 243 f, 243 h, 244 a, 244 g, 245 g, 245 h, 245 k, 245 m, 246 d, 246 f, 246 g, 247 g, 248 b, 248 h, 248 m, 248 o, 251 e, 251 f, 251 f, 251 g, 252 g, 252 i, 253 b, 253 f, 253 g, 253 i, 254 d, 254 e, 254 e, 254 g, 254 i, 254 k, 255 m, 255 n, 256 b, 256 g, 257 e, 257 j, 258 b, 258 i, 258 k, 258 p, 259 g, 259 k, 259 l, 260 j, 260 k, 260 m, 260 n, 260 s, 260 v, 261 a, 261 j, 261 m, 261 n, 261 o, 261 r, 262 b, 262 e, 262 h, 262 h, 262 p, 262 t, 263 a, 263 b, 263 c, 263 d, 263 f, 263 h, 264 c, 266 i, 266 j, 266 n, 266 q, 267 h, 267 j, 267 l, 267 p, 267 s, 267 t, 268 a, 268 b, 268 d, 268 e, 268 g, 268 j, 269 d, 269 m, 269 p, 269 p, 270 b, 270 e, 270 i, 271 a, 271 b, 271 d, 271 h, 273 a, 273 c, 273 d, 273 i, 275 l, 275 n, 275 p, 278 i, 278 o, 279 f, 279 j, 281 c, 281 d, 281 f, 281 j, 281 k, 282 e, 282 j, 283 o, 284 b, 284 k, 284 s, 285 a, 285 e, 285 i, 285 j, 285 l, 286 b, 286 c, 286 c, 286 f, 286 k, 286 l, 287 j, 287 x, 287 y, 287 z, 287 B, 288 a, 288 c, 288 m, 288 n, 288 q, 288 r, 289 l, 289 n, 289 o, 291 b, 291 c, 291 c, 291 d, 291 e, 291 e, 291 h, 291 h, 291 i, 293 e, 293 f, 294 f, 294 j, 294 l, 294 l, 294 n, 294 n, 294 o, 294 o, 296 c, 296 e, 296 k, 296 n, 297 g, 299 d, 299 e, 299 e, 299 e, 299 f, 299 h, 300 a, 300 f, 300 h, 300 m, 301 h, 302 o, 303 a, 303 e, 303 g, 303 j, 304 m, 305 g, 305 y, 306 e, 306 f, 307 a, 307 f, 307 g, 307 h, 307 i, 309 d, 309 e, 310 b, 310 e, 311 f, 311 p, 313 h, 313 i, 314 h, 314 i, 315 c, 315 c, 316 c, 316 e, 316 g, 316 j, 318 d, 319 g, 320 b, 320 b, 320 b, 320 e, 320 f, 322 a, 322 b, 322 b, 322 e, 322 g, 322 g, 322 g, 322 h, 323 a, 323 g, 323 l, 323 m, 324 a, 324 b, 324 c, 324 d, 324 g, 324 g, 324 h, 326 h, 327 b, 327 l, 327 n, 327 o, 327 o, 328 a, 329 b, 329 c, 329 e, 330 a, 330 b, 330 c, 330 d, 330 f, 330 f, 330 g, 330 h, 330 i, 330 j, 330 l, 330 m, 330 p, 330 r, 330 s, 330 u, 330 v, 330 v, 330 x, 330 x, 330 y, 330 z, 330 B, 330 B, 330 C, 331 b, 331 d, 332 g, 332 g, 333 c, 333 d, 334 d, 334 d, 334 d, 334 d, 334 e, 334 f, 334 h, 334 i, 334 j, 335 g, 336 f, 336 h, 337 b, 337 b, 337 d, 337 d, 339 a, 339 b, 339 b, 339 c, 339 d, 339 e, 339 f, 339 f, 339 g, 339 h, 339 i, 340 g, 340 h, 340 i, 340 i, 340 j, 340 l, 341 g, 343 c, 343 c, 343 g, 344 d, 344 e, 345 a, 345 b, 345 d, 345 d, 345 e, 345 h, 345 h, 345 k, 346 d, 347 b, 347 m, 348 a, 348 c, 348 c, 348 d, 348 g, 349 a, 349 c, 349 d, 349 e, 349 e, 349 f, 349 g, 349 h, 349 i, 349 i, 349 i, 349 j, 349 k, 350 a, 350 c, 350 g, 350 h, 351 l, 352 e, 354 b, 354 c, 355 k, 357 a, 357 o, 357 q, 357 q, 357 q, 357 r, 357 s, 358 f, 358 j, 359 a, 360 a, 360 b, 360 b, 360 c, 360 d, 360 d, 360 f, 360 f, 360 f, 360 i, 360 n, 360 o, 360 o, 360 p, 360 p, 360 q, 360 r, 360 r, 360 s, 360 s, 360 v, 360 w, 360 x, 360 x, 360 y, 360 y, 360 y, 360 z, 360 z, 360 z, 360 z, 360 z, 360 B, 360 B, 360 B, 360 C, 360 F, 360 G, 360 G, 360 H, 361 e, 362 a, 362 c, 362 l, 366 h, 367 c, 367 c, 367 i, 372 a, 372 c, 372 d, 372 e, 372 f, 373 e, 374 k, 375 d, 375 d, 376 a, 376 d, 377 a, 377 b, 377 c, 377 g, 377 g, 377 g, 377 i, 377 i, 377 j, 377 k, 377 k, 377 k, 377 k, 377 k, 377 l, 378 a, 378 f, 378 g, 378 i, 378 k, 378 l, 379 c, 379 i, 380 a, 380 b, 380 c, 380 d, 380 e, 380 f, 380 g, 380 k, 381 g, 382 f, 383 d, 383 e, 384 i, 385 b, 386 g, 387 l, 387 l, 387 l, 387 m, 387 m, 388 a, 388 c, 388 d, 388 e, 388 h, 388 j, 388 j, 388 j, 388 j, 389 c, 389 f, 390 b, 391 f, 392 e, 392 h, 392 j, 392 j, 393 a, 393 c, 393 f, 393 f, 395 b, 396 c, 396 d, 396 f, 396 g, 396 h, 396 i, 396 j, 396 k, 397 a, 397 e, 397 e, 397 e, 397 f, 397 f, 397 g, 397 h, 397 i, 397 i, 397 j, 398 a, 398 b, 398 c, 398 d, 398 e, 398 f, 398 g, 398 h, 398 i, 398 i, 398 j, 398 k, 398 l, 398 l, 398 m, 398 o, 398 p, 398 p, 398 q, 398 r, 398 r, 398 r, 398 t, 399 a, 399 b, 399 c, 399 e, 399 f, 399 g, 399 h, 399 i, 399 j, 399 l, 400 a, 400 b, 400 m, 400 n, 400 n, 401 a, 401 d, 401 g, 402 a, 403 d, 403 e, 405 f, 406 e, 406 h, 406 h, 406 i, 406 j, 406 k, 406 l, 406 m, 406 m, 406 n, 406 n, 406 o, 406 p, 406 q, 406 q, 406 q, 406 r, 406 s, 406 s, 406 s, 406 v, 407 j, 407 l, 407 l, 407 n, 408 c, 408 d, 408 e, 408 f, 408 g, 408 g, 409 j, 410 p, 410 p, 410 p, 411 c, 411 c, 411 e, 411 f, 411 l, 414 h, 414 h, 415 k, 416 b, 416 c, 416 d, 416 g, 416 i, 416 i, 417 a, 417 h, 417 l, 418 b, 418 c, 418 e, 418 e, 418 f, 419 b, 419 c, 420 b, 420 b, 421 b, 421 c, 421 d, 421 f, 421 g, 421 h, 421 k, 421 k, 421 l, 421 l, 421 l, 421 m, 421 n, 421 n, 422 a, 422 b, 422 g, 422 k, 422 k, 423 a, 423 b, 423 d, 423 e, 423 h, 423 j, 424 b, 424 g, 425 i, 425 j, 426 c, 426 e, 426 f, 427 c, 427 j, 427 l, 428 f, 429 c, 429 d, 429 d, 430 c, 431 a, 431 e, 431 f, 431 k, 432 b, 432 c, 435 b, 435 c, 435 e, 436 c, 437 c, 437 c, 437 l, 438 e, 438 f, 438 f, 438 g, 438 g, 438 i, 438 l, 439 i, 441 b, 441 f, 442 a, 442 b, 442 i, 442 i, 442 k, 443 c, 443 h, 443 j, 443 n, 443 o, 443 p, 443 q, 443 r, 443 s, 443 t, 443 u, 443 u, 443 w, 443 x, 444 a, 444 c, 444 d, 444 h, 444 k, 444 m, 445 a, 445 b, 445 b, 445 d, 446 a, 446 d, 446 e, 447 a, 447 a, 447 a, 447 b, 448 d, 448 f, 449 c, 449 f, 450 b, 450 b, 450 d, 450 e, 450 f, 451 e, 451 f, 451 g, 451 i, 452 i, 453 d, 454 b, 455 e, 458 i, 459 b, 459 p, 461 c, 461 c, 461 d, 461 d, 461 d, 461 e, 461 e, 461 g, 462 h, 462 i, 462 j, 463 b, 464 m, 465 b, 465 d, 465 e, 465 g, 465 g, 465 g, 465 h, 465 j, 467 h, 467 h, 468 l, 468 l, 468 m, 468 m, 468 n, 469 b, 469 b, 469 d, 469 e, 469 f, 469 f, 469 n, 469 o, 469 o, 469 p, 469 p, 470 a, 470 e, 470 g, 470 h, 470 k, 470 n, 471 d, 471 e, 471 i, 471 k, 472 a, 472 c, 472 e, 473 d, 473 f, 473 k, 474 k, 476 k, 476 m, 476 q, 476 r, 476 s, 477 a, 477 g, 478 p, 478 r, 479 k, 479 l, 479 m, 480 k, 481 l, 481 m, 482 a, 482 b, 482 d, 482 e, 482 k, 482 m, 482 u, 482 v, 482 v, 482 w, 482 y, 483 d, 483 v, 484 g, 484 k, 484 o, 484 p, 484 s, 485 c, 485 l, 485 u, 485 u, 485 x, 485 z, 485 C, 486 b, 486 c, 486 j, 486 l, 487 k, 490 a, 490 c, 490 d, 490 e, 490 f, 490 g, 490 h, 490 h, 490 h, 490 j, 491 a, 491 c, 491 h, 492 a, 492 g, 492 j, 492 j, 493 b, 493 c, 493 c, 493 c, 493 c, 493 c, 493 e, 493 g, 493 i, 493 j, 493 k, 494 c, 494 d, 495 f, 496 b, 496 k, 497 e, 498 g, 498 l, 499 f, 499 h, 499 h, 500 j, 501 b, 501 c, 501 g, 503 h, 505 a, 505 b, 505 c, 505 d, 505 d, 505 j, 505 j, 505 k, 506 e, 506 i, 506 k, 507 i, 508 j, 509 e, 510 g, 510 u, 512 e, 513 e, 514 e, 514 g, 514 g, 514 h, 515 b, 515 b, 515 d, 515 e, 515 f, 515 h, 515 k, 515 m, 515 m, 516 c, 516 h, 516 i, 516 k, 516 k, 516 m, 516 n, 516 o, 517 a, 517 g, 517 i, 518 a, 518 a, 517 j, 520 c, 520 g, 521 f, 522 f, 523 n, 525 f, 525 l, 526 b, 526 e, 526 i, 527 a, 527 b, 527 c, 527 h, 528 i, 528 j, 528 j, 528 j, 529 i, 531 c, 532 f, 532 f, 532 f, 532 f, 532 h, 532 i, 533 d, 533 d, 533 i, 533 k, 533 l, 533 m, 534 j, 534 k, 536 a, 536 c, 536 d, 536 e, 536 e, 536 k, 538 b, 538 d, 538 d, 538 h, 538 h, 540 k, 541 b, 541 c, 541 c, 541 d, 541 d, 541 e, 541 f, 541 h, 541 i, 541 j, 542 b, 543 a, 543 g, 543 j, 543 j, 543 j, 544 b, 544 b, 544 c, 544 g, 545 c, 546 b, 546 f, 547 p, 548 d, 548 e, 548 g, 548 i, 549 c, 549 f, 550 c, 550 d, 550 h, 551 c, 551 c, 551 c, 551 c, 551 c, 551 d, 551 d, 551 g, 551 g, 551 g, 551 g, 551 h, 551 I, 551 I, 551 I, 555 i, 555 i, 555 j, 555 k, 556 c, 557 f, 557 f, 558 f, 558 I, 560 n, 561 c, 561 d, 561 j, 561 l, 561 l, 561 r, 561 s, 562 h, 562 h, 562 k, 563 g, 563 i, 564 d, 564 e, 564 h, 564 h, 565 b, 565 b, 565 b, 565 d, 565 j, 566 c, 566 d, 566 g, 567 c, 567 h, 568 c, 568 d, 568 i, 568 j, 568 j, 568 l, 568 l, 568 m, 569 a, 569 a, 569 b, 569 c, 569 c, 569 g, 569 h, 569 j, 569 j, 569 k, 570 b, 570 c, 570 e, 570 f, 570 i, 571 b, 572 d, 572 i, 573 e, 573 f, 573 g, 574 e, 574 e, 575 o, 576 a, 576 c, 576 e, 576 e, 576 f, 576 f, 576 h, 576 j, 580 h, 580 h, 580 h, 580 j, 581 h, 583 b, 583 b, 583 g, 583 g, 584 e, 585 b, 585 b, 585 d, 585 e, 585 e, 585 f, 585 j, 585 j, 586 h, 586 i, 586 n

Jesus Christ ( 62 ): 238 i, 245 g, 268 d, 299 e, 330 v, 337 b, 337 d, 337 d, 339 a, 360 f, 360 q, 360 v, 383 d, 399 l, 402 a, 403 e, 406 e, 406 h, 406 q, 407 j, 407 l, 407 l, 407 n, 410 p, 423 e, 424 g, 426 e, 427 l, 431 e, 438 l, 443 u, 458 i, 462 i, 464 m, 468 m, 471 k, 476 r, 479 k, 482 a, 482 b, 482 d, 482 k, 482 m, 482 u, 482 v, 482 v, 482 w, 482 y, 493 c, 493 e, 493 i, 493 j, 493 k, 500 j, 501 b, 505 a, 510 g, 525 f, 549 c, 564 h, 585 j, 586 i

Jesus Crucified ( 26 ): 130 o, 148 n, 203 l, 216 f, 222 j, 244 a, 244 g, 260 j, 267 j, 268 a, 305 y, 393 f, 393 f, 470 a, 470 g, 470 k, 544 b, 551 c, 551 c, 551 c, 551 c, 551 d, 551 g, 551 h, 551 I, 569 j

Jesus in all his fullness ( 2 ): 148 d, 561 l

Jesus in all things ( 1 ): 071 h

Jesus in his glorified body ( 1 ): 377 k

Jesus in his Gospel ( 2 ): 340 l, 347 m

Jesus in his Second Coming ( 1 ): 508 j

Jesus in the consecrated Host ( 1 ): 406 q

Jesus in the divine splendor ( 1 ): 380 g

Jesus in the Eucharist ( 20 ): 025 j, 130 i, 141 q, 156 m, 157 c, 176 e, 176 f, 176 g, 176 i, 176 j, 281 j, 294 l, 330 y, 330 B, 330 C, 360 c, 360 B, 377 g, 387 l, 406 q

Jesus in the eucharistic mystery ( 1 ): 141 q

Jesus in the Garden of Gethsemane ( 2 ): 023 b, 123 b

Jesus in the Gospel ( 1 ): 269 p

Jesus in the mystery of the Eucharist ( 1 ): 141 k

Jesus in the sacrament of the Eucharist ( 1 ): 259 l

Jesus in the splendor of his glorious body ( 1 ): 377 i

Jesus in the tabernacle ( 1 ): 330 v

Jesus in the Temple ( 5 ): 285 a, 303 a, 398 a, 442 k, 465 j

Jesus in you ( 3 ): 106 r, 120 C, 465 h

Jesus in your life ( 1 ): 106 r

Jesus in your midst ( 1 ): 465 h

Jesus on Calvary ( 3 ): 291 i, 485 u, 505 d

Jesus present in the Eucharist ( 11 ): 004 f, 148 m, 294 l, 294 o, 330 B, 377 g, 387 l, 406 v, 421 k, 427 j, 468 n

Jesus present in the Most Holy Eucharist ( 1 ): 437 c

Jesus the center of your prayer ( 2 ): 476 s, 514 g

Jesus the Son of God ( 1 ): 254 e

Jesus, in the Gospel ( 1 ): 406 h

Jesus, in the life of each one ( 1 ): 397 f

Jesus, in the splendor of his divinity ( 1 ): 472 c

Jesus, in the splendor of his glorious body ( 1 ): 518 a

Jesus, in the triumph of love ( 1 ): 296 c

Jesus, King of justice and of peace ( 1 ): 391 f

Jesus, Life and Resurrection ( 1 ): 263 h

Jesus, living in his human body ( 1 ): 377 k

Jesus, meek as a lamb ( 1 ): 445 b

Jesus, my Son and my God ( 1 ): 330 a

Jesus, obedient, poor and chaste ( 1 ): 499 h

Jesus, on the Cross ( 1 ): 400 m

Jesus, our Redeemer and our Savior ( 1 ): 443 c

Jesus, our redeemer and savior ( 1 ): 431 a

Jesus, present in the Eucharist ( 1 ): 156 n

Jesus, present in the tabernacle ( 1 ): 330 z

Jesus, really present in every tabernacle ( 1 ): 360 b

Jesus, really present in the Eucharist ( 1 ): 411 f

Jesus, risen and alive ( 1 ): 263 f

Jesus, risen and ascended ( 1 ): 198 a

Jesus, scorned, scourged, crowned ( 1 ): 493 b

Jesus, solemnly exposed on the altar ( 2 ): 418 e, 419 b

Jesus, the Christ ( 1 ): 204 n

Jesus, the eternal High Priest ( 1 ): 322 b

Jesus, the eternal Word of the Father ( 1 ): 188 f

Jesus, the gentle and meek Victim ( 1 ): 288 q

Jesus, the King of love and of peace ( 1 ): 150 s

Jesus, the only Redeemer ( 1 ): 498 g

Jesus, the priest ( 2 ): 291 b, 330 f

Jesus, torn and killed ( 1 ): 423 d

Jesus, truly present in the sacrament ( 1 ): 360 a

Jesus, who knows all ( 1 ): 182 d

Jesus, who suffered misunderstanding ( 1 ): 380 d

Jesus, who was abandoned ( 1 ): 380 e

Jesus, who was slain on the Cross ( 1 ): 380 f

Jesus, whom as a child I clasped ( 1 ): 380 b

Jesus, whom I carried ( 2 ): 258 i, 380 a

Jesus, whom I contemplated ( 1 ): 380 c

Jesus, with his glorious body ( 1 ): 330 j

Jesus, with his word ( 1 ): 443 w

Jesus, your Brother ( 2 ): 399 a, 469 d

Jesus, your divine Redeemer ( 1 ): 288 r

Jesus, your Life ( 1 ): 398 l

Jesus, your Lord and your Savior ( 1 ): 397 e

Jesus, your Redeemer and Savior ( 1 ): 333 c

Jesus, your Savior ( 1 ): 228 d

Jesus, your Truth ( 2 ): 125 s, 398 k

Jesus, your Way ( 1 ): 398 p

Jesusí earthly life ( 1 ): 527 a

Jesusí glorious reign ( 1 ): 166 j

Jesuses ( 1 ): 106 t

Jesus-fount of divine mercy ( 1 ): 223 k

Jesus-Life ( 2 ): 223 k, 406 s

Jesus-perfect fulfillment ( 1 ): 223 k

Jesus-salvation ( 1 ): 223 k

Jesus-Truth ( 2 ): 223 k, 406 s

Jesus-Way ( 1 ): 406 s

jewels ( 2 ): 360 F, 503 d

Joachim ( 1 ): 104 d

John ( 55 ): 097 q, 160 h, 167 i, 167 k, 197 k, 197 r, 207 e, 244 d, 244 f, 244 i, 245 a, 262 h, 273 b, 287 c, 307 j, 322 f, 336 i, 344 g, 349 k, 350 b, 359 a, 359 e, 371 b, 377 b, 377 e, 377 k, 377 k, 385 d, 387 e, 400 a, 403 e, 407 j, 414 h, 421 c, 423 b, 444 j, 445 j, 445 k, 449 b, 451 h, 454 f, 468 i, 469 g, 469 o, 485 m, 491 c, 516 g, 516 i, 516 j, 519 d, 542 c, 542 k, 545 d, 548 h, 569 a

John Paul I ( 20 ): 160 h, 167 i, 167 k, 207 e, 245 a, 273 b, 287 c, 322 f, 336 i, 344 g, 359 a, 371 b, 385 d, 387 e, 449 b, 451 h, 454 f, 468 i, 485 m, 545 d

John Paul II ( 18 ): 167 k, 207 e, 245 a, 273 b, 287 c, 322 f, 336 i, 344 g, 359 a, 371 b, 385 d, 387 e, 449 b, 451 h, 454 f, 468 i, 485 m, 545 d

John Paul the Second ( 1 ): 519 d

Joseph ( 34 ): 114 c, 119 d, 217 l, 258 b, 279 a, 279 d, 279 f, 279 h, 286 a, 286 j, 321 b, 342 f, 342 j, 345 a, 369 a, 398 b, 400 i, 415 c, 415 i, 439 c, 442 a, 445 h, 445 k, 462 b, 462 g, 484 a, 508 e, 508 j, 559 b, 559 f, 567 a, 567 c, 567 h, 579 d

Joseph of Arimathea ( 1 ): 445 k

journey ( 108 ): 071 f, 071 g, 114 c, 114 d, 135 d, 149 d, 149 g, 156 i, 170 s, 171 d, 190 j, 204 l, 205 f, 217 b, 223 d, 225 a, 225 g, 235 d, 237 a, 240 g, 258 i, 260 e, 260 n, 279 b, 299 c, 300 b, 300 c, 300 e, 300 h, 304 l, 308 c, 314 g, 345 a, 345 h, 345 k, 345 k, 352 a, 357 b, 357 d, 359 e, 362 b, 366 a, 369 c, 376 f, 376 f, 394 a, 412 k, 421 n, 422 e, 429 e, 431 j, 432 g, 433 b, 434 a, 436 c, 447 c, 447 c, 450 a, 452 a, 453 c, 456 a, 462 a, 462 b, 462 g, 468 l, 475 d, 496 a, 496 c, 497 a, 502 i, 503 a, 504 f, 506 n, 507 a, 508 d, 508 i, 511 i, 517 g, 522 h, 524 e, 525 b, 527 c, 530 f, 530 g, 539 b, 549 d, 551 a, 551 c, 551 j, 552 k, 556 a, 556 f, 559 b, 561 e, 562 a, 562 b, 562 l, 562 m, 563 g, 565 a, 566 a, 567 a, 572 b, 573 g, 575 e, 582 a, 582 f, 584 i

joyful ( 16 ): 083 o, 219 f, 330 o, 330 q, 330 s, 330 D, 342 l, 350 i, 380 i, 460 a, 481 m, 491 b, 493 a, 500 h, 516 k, 570 c

joyous ( 27 ): 029 p, 083 q, 083 r, 191 e, 240 e, 244 k, 246 a, 249 f, 262 i, 300 b, 300 m, 318 a, 324 f, 333 b, 367 c, 401 i, 417 j, 423 d, 438 e, 439 c, 439 d, 476 a, 481 e, 544 a, 548 l, 556 f, 572 l

Juan Diego ( 2 ): 236 b, 532 b

jubilation ( 1 ): 466 b

Jubilee ( 7 ): 261 l, 344 i, 371 b, 426 a, 532 i, 586 c, 586 r

Judas ( 14 ): 023 g, 031 g, 097 i, 150 j, 224 b, 307 f, 323 c, 411 c, 469 n, 515 m, 535 f, 541 g, 548 i, 568 g

judge ( 20 ): 014 j, 022 j, 022 j, 023 i, 074 k, 124 o, 224 f, 248 k, 260 n, 293 e, 305 w, 381 g, 392 i, 464 i, 470 c, 474 q, 478 i, 480 j, 547 m, 557 j

judgment ( 20 ): 166 e, 166 h, 222 f, 224 i, 224 k, 323 c, 347 k, 349 b, 383 d, 400 k, 405 C, 445 c, 447 a, 478 h, 478 o, 481 l, 494 f, 515 f, 521 i, 546 g

judgment in miniature ( 4 ): 383 d, 478 h, 521 i, 546 g

June 13 ( 1 ): 406 a

juridical ( 3 ): 009 g, 025 i, 084 h

just ( 97 ): 001 b, 001 b, 005 e, 005 i, 006 c, 007 d, 009 f, 019 b, 023 e, 025 o, 029 f, 039 d, 039 d, 041 a, 048 g, 054 e, 059 a, 074 c, 080 d, 080 e, 091 b, 102 i, 110 i, 114 c, 114 o, 130 b, 141 a, 141 j, 150 f, 156 t, 163 g, 166 k, 169 d, 183 a, 193 l, 197 n, 197 n, 204 b, 215 e, 215 i, 221 b, 223 b, 242 d, 242 d, 251 d, 255 m, 272 e, 282 f, 283 c, 283 g, 284 p, 285 i, 285 j, 286 b, 286 k, 287 w, 288 n, 289 l, 293 e, 300 l, 330 d, 330 d, 330 m, 330 p, 332 e, 333 b, 334 i, 336 o, 338 c, 338 d, 342 i, 358 b, 370 h, 374 j, 377 e, 377 k, 395 e, 412 f, 439 b, 439 b, 453 e, 461 e, 461 e, 462 f, 476 e, 481 e, 489 c, 517 e, 519 j, 534 e, 544 b, 550 c, 551 h, 559 o, 585 d, 585 h, 585 i

justice ( 97 ): 028 h, 031 h, 082 f, 090 p, 095 d, 095 e, 110 o, 112 n, 118 j, 119 q, 142 d, 143 e, 146 i, 147 e, 147 i, 164 k, 186 n, 192 g, 211 h, 214 i, 218 h, 223 l, 227 n, 233 e, 236 d, 239 d, 239 e, 240 g, 242 g, 245 m, 252 e, 254 k, 256 g, 256 h, 256 k, 261 o, 261 u, 281 i, 282 m, 282 n, 298 l, 299 h, 310 c, 314 h, 319 f, 326 d, 327 b, 330 d, 334 e, 334 i, 338 b, 339 h, 348 e, 354 c, 354 e, 354 g, 357 l, 357 m, 357 r, 362 g, 377 n, 380 h, 383 d, 386 h, 391 f, 405 g, 405 t, 405 A, 413 g, 417 j, 417 l, 437 g, 437 k, 440 g, 468 m, 470 n, 473 g, 480 k, 482 e, 489 g, 495 l, 505 e, 507 e, 509 d, 515 h, 529 h, 542 i, 542 j, 544 c, 545 l, 553 c, 553 e, 562 g, 568 i, 575 k, 576 g, 580 e

justify ( 29 ): 021 r, 112 j, 118 n, 122 c, 125 k, 127 m, 150 n, 169 j, 200 h, 211 f, 260 p, 270 i, 294 h, 309 g, 351 d, 354 b, 354 e, 375 e, 405 n, 406 m, 411 b, 437 f, 440 f, 459 f, 486 k, 522 g, 523 h, 538 e, 577 g

Main Menu